Last van stress en spanning

Afgelopen vrijdag 24 maart heb ik de coachingclinic bezocht in de Poort in Groningen. Het onderwerp van deze clinic was stress. De Poort had drie coaches uitgenodigd om te vertellen hoe zij tegen stress aankijken en hoe zij hun cliënten behandelen in het geval van te veel spanning. De middag was erg laagdrempelig en zeker inspirerend.

Beeld van stress

Voor mij was het interessant om te horen hoe andere coaches/healers omgaan met stress en hoe ze hier tegenaan kijken. Wat ik een heel sterk en belangrijk punt vond, is dat alle coaches werken vanuit liefde voor de cliënt. Ieder op zijn eigen wijze. Ik heb van deze middag meegenomen dat je stress kunt uitleggen door aan te geven dat de motor altijd draait. Bij ‘gezonde’ mensen staat de motor stil als ze ontspannen, maar bij mensen die last hebben van te veel spanning blijft die motor gaan, ook al neem je rust. Eigenlijk kom je niet meer tot rust.

Mijn visie

Het beeld van de motor die maar blijft draaien onderschrijf ik helemaal. Maar naar mijn idee zijn er verschillende gradaties in het ervaren van spanning. Wat voor de ene te veel kan zijn, kan voor de ander prima werken. Je kunt ook best een tijdje onder stress functioneren, alleen als dat te lang duurt of als je het te veel wordt, dan loop je het risico op een burn-out of andere klachten. Als met andere woorden de boog altijd gespannen is, dan wordt het tijd om hulp te zoeken zodat de boog ook weer kan ontspannen.

Een andere manier van stress ervaren is als je geblokkeerd wordt in je doen en laten. Gezonde spanning op zijn tijd is prima. Als je een prestatie moet leveren is het normaal dat je enigszins gespannen bent. Maar als deze spanning ervoor zorgt dat je niet meer kunt functioneren of dat de prestatie helemaal niet lukt dan gaat stress je blokkeren en wordt het ook tijd om hier iets aan te doen.

stressHoe kan coaching helpen.

Via coaching kun je achterhalen wanneer er stress ontstaat. Door bewust te voelen wat er dan gebeurt in je lijf, kun je stress signalen eerder ondervangen. Samen gaan we op zoek naar manieren om met de stress om te gaan. Dit kan zijn via ademhalingsoefeningen, ontspanningstechnieken of andere oplossingen. Belangrijk bij het dealen met stress is het gevoel dat mensen zelf controle houden over de situatie. Hier zullen we dus in de coachingssessies veel aandacht aan besteden.

Bij het structureel ervaren van stress kan het goed helpen om de natuur in te gaan. Door te wandelen in de natuur komt er meer ontspanning en komt er ruimte voor reflectie. Ook de paarden zijn een goed hulpmiddel om beter om te gaan met spanning. Paarden zijn er van nature erg goed in om spanning te laten afvloeien, en om na een spannende situatie weer verder te gaan met grazen.