Verschil tussen coaching en therapie

Ik krijg nog wel eens de vraag, wat doet een coach nu precies en wat is dan het verschil tussen coaching en therapie. Het leek me een aardig onderwerp voor een blog.

Verschil tussen coaching en therapie

Er zijn een aantal verschillen tussen coaching en therapie. Het eerste verschil is dat coaching gericht is op de toekomst en eigenlijk maar weinig ingaat op de geschiedenis en op de oorzaken van de problemen. Een coach zal je helpen om je vraag helder te krijgen. Samen ga je onderzoeken of deze vraag de juiste is. Vandaaruit wordt gewerkt naar acceptatie van de situatie waarna je op zoek kunt gaan naar een oplossing. Bij therapie gaat men juist vaak terug in de historie van de cliënt om te onderzoeken waar een probleem vandaan komt. Er wordt dus meer gekeken naar de onderliggende oorzaken.

Het tweede verschil tussen coaching en therapie is het volgende; Coaching gaat ervanuit dat de cliënt  krachtig is, waardoor hij/zij zelf tot een oplossing kan komen. De coach begeleidt dit proces. Coaching is dan ook geschikt voor ‘gezonde’ mensen die tijdelijk vastlopen of met vragen worstelen. Heb je te maken met psychische ziektes en problemen dan is over het algemeen therapie nodig. Een combinatie van coaching en therapie kan in sommige gevallen ook een oplossing zijn voor lichte psychische problemen. Maar is er bijvoorbeeld sprake van zware depressie, trauma of persoonlijkheidsstoornissen dan is therapie de juiste oplossing. Een goede coach zal ook aangeven dat hij niet de juiste persoon is om te helpen bij een zulke problemen.

verschil tussen coaching en therapieVerschillen in duur en vergoeding van trajecten

Een coachingstraject is over het algemeen vrij kort. Soms is men na 1 sessie al een stuk verder, vaak zijn er 5 tot 8 afspraken genoeg. Therapie daarentegen duurt vaak langer. Dat komt natuurlijk omdat die problematiek veel zwaarder is.

Een ander verschil is dat psychotherapie vergoed wordt door je verzekeraar. Een aantal alternatieve therapieën wordt ook vergoed als je daarvoor verzekert bent. Coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekering, soms is het wel mogelijk om via een PGB of via je werk de coaching vergoed te krijgen.

Een coach of therapeut kiezen

Tussen coaches en therapeuten onderling bestaan zeker ook veel verschillen. Sowieso is het woord coach is veel gevallen ook wel verwarrend. Daar kom ik op terug in een volgend blog. Wat volgens mij het belangrijkste is bij het kiezen voor een therapeut of coach is een goed gevoel. Je moet je bij iemand vertrouwd en op je gemak voelen, dan kunnen er stappen gezet worden.